Centrale

Centrale sygnalizacji pożaru, określane w nomenklaturze branży zabezpieczeń technicznych jako CSP są centralnym elementem zarządzającym detekcją pożaru i sterowaniem innymi urzadzeniami, które mają wykonać odpowiednie zadanie w momencie wykrycia pożaru. Centrala jest zatem mózgiem systemu. Gromadząć i analizując dane z urządzeń detekcyjnych podejmuje zaprogramowane działania, by zapewnić szybką i sprawną akcję ratunkową. Nowoczesne centrale pozwalają na niemal dowolne jej zaprogramowanie. Na panelu obsługi Operator widzi wszelkie zdarzenia, jakie poprawnie zaprogramowana centrala "widzi".

Przekrój central jest spory - od najmniejszych centralek jedno- lub dwupętlowych, do rozbudowanych węzłów rozległych systemów sygnalizacji pożaru obejmujących kilka, czy kilkadziesiąt tysięcy elementów. Dzięki możliwości pracy w sieci centrlae pożarowe moga pracować w systemie rozproszonym, gdzie każda z centralek może pracować autonomicznie, będąc jednocześnie elementem wielkiego organizmu zarządzającego bezpieczeństwem pożarowym. Różnorodność systemów pożarowych na rynku sprawia, iż każdy z systemów posiada swoje plusy i minusy, oraz okreslone możliwości. O ile podstawowa specyfikacja wynika z przepisów, o tyle dodatkowa funkcjonalność jest tak różna, jak wielu różnych producentów. Ważnym zatem jest, by dobrać odpowiednie rozwiązanie. Dobór odpowiedniej centrali powinien być poprzedzony analizą potrzeb inwestora. Zaleca się wziąć pod uwagę wszelkie aspekty na etapie planowania systemu.

Dzięki odpowiedniej wiedzy nasi Projektanci i Przedstawiciele są w stanie dobrać odpowiednią centralę dla warunków panujących w obiekcie.