Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

Ręczne ostrzegacze pożarowe, zwane również przyciskami ROP są elementami służącymi do ręcznego wyzwolenia alarmu systemu sygnalizacji pożaru. Przyciski są uzupełnieniem czujek pożarowych. Spotkać je można w pobliżu wyjść ewakuacyjnych, przy wejściach na klatkę schodową, przy hydrantach. Wciśnięcie przycisku najczęściej skutkuje zgłoszeniem do CSP alarmu drugiego stopnia, czasem jednak spotyka się opóźnione działanie przycisku lub wymagane potwierdzeniem.

Moduły elektroniki ręcznych ostrzegaczy pożarowych ESSER oferowanych przez naszą Firmę stosowane są powszechnie w pętlowych analogowych systemach sygnalizacji pożaru jako jeden z elementów pętli dozorowej esserbus. Moduły te wyposażone są we własny zintegrowany mikroprocesor i zapewniają nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, własny wskaźnik zadziałania i softwarową adresację. Poza tym każdy moduł elektroniki analogowego przycisku posiada wejście dla podłączenia standardowej linii bocznej, gdzie można podłączyć standardowe, nieadresowalne przyciski.

W naszej ofercie znajdziecie również elementy konwencjonalne, jak również specjalnego zastosowania przyciski systemów sygnalizacji pożarów innych producentów.

O szczegółową ofertę pytaj w naszych Oddziałach.