Jednym z ważniejszych elementów zabezpieczeń budynków są systemy sygnalizacji pożaru. Oferowane przez Nas rozwiązania, oparte są na nowoczesnych urządzeniach, które w sposób efektywny wykrywają pożar we wczesnej fazie rozwoju.

Systemy te, mają na celu niezawodnie i szybko wykryć pożar, dzięki czemu ratują nie tylko mienie, ale przede wszystkim życie.

W naszej ofercie, posiadamy systemy takich producentów jak Esser by Honeywell, Schrack, Polon-Alfa, UTC Fire & Security i inne.

Dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować odpowiednie rozwiązanie do Państwa potrzeb.

Producent

Centrale sygnalizacji pożaru, określane w nomenklaturze branży zabezpieczeń technicznych jako CSP są centralnym elementem zarządzającym detekcją pożaru i sterowaniem innymi urzadzeniami, które mają wykonać odpowiednie zadanie w momencie wykrycia pożaru. Centrala jest zatem mózgiem systemu. Gromadząć i analizując dane z urządzeń detekcyjnych podejmuje zaprogramowane działania, by zapewnić szybką i sprawną akcję ratunkową. Nowoczesne centrale pozwalają na niemal dowolne jej zaprogramowanie. Na panelu obsługi Operator widzi wszelkie zdarzenia, jakie poprawnie zaprogramowana centrala "widzi".

Przekrój central jest spory - od najmniejszych centralek jedno- lub dwupętlowych, do rozbudowanych węzłów rozległych systemów sygnalizacji pożaru obejmujących kilka, czy kilkadziesiąt tysięcy elementów. Dzięki możliwości pracy w sieci centrlae pożarowe moga pracować w systemie rozproszonym, gdzie każda z centralek może pracować autonomicznie, będąc jednocześnie elementem wielkiego organizmu zarządzającego bezpieczeństwem pożarowym. Różnorodność systemów pożarowych na rynku sprawia, iż każdy z systemów posiada swoje plusy i minusy, oraz okreslone możliwości. O ile podstawowa specyfikacja wynika z przepisów, o tyle dodatkowa funkcjonalność jest tak różna, jak wielu różnych producentów. Ważnym zatem jest, by dobrać odpowiednie rozwiązanie. Dobór odpowiedniej centrali powinien być poprzedzony analizą potrzeb inwestora. Zaleca się wziąć pod uwagę wszelkie aspekty na etapie planowania systemu.

Dzięki odpowiedniej wiedzy nasi Projektanci i Przedstawiciele są w stanie dobrać odpowiednią centralę dla warunków panujących w obiekcie. 

Producent

Czujki punktowe są podstawowym elementem detekcji w systemach sygnalizacji pożaru. To one wykrywają najdrobniejsze cząsteczki dymu lub zmiany temperatury zgłaszając ten stan do central pożarowych. Oferowane przez naszą firmę czujki firmy ESSER charakteryzują się najwcześniejszą sygnalizacją alarmów dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposażeniu każdej czujki w mikroprocesor zapieniający rozproszenie inteligencji systemu.

W instalacji system sygnalizacji pożaru proponuje się zainstalowanie następujące automatyczne czujki:

  • czujki optyczne dymu serii IQ8Quad,
  • czujki optyczno-termiczne serii IQ8Quad,
  • czujki temperatury serii IQ8Quad.

oraz gniazda dedykowane do nich.

Inteligentne czujki pożarowe z serii IQ8 zapewniają najlepsze z możliwych zabezpieczenie dla średnich i dużych budynków o bardzo wysokiej koncentracji wartościowego mienia. Czujki te opra­cowane zostały specjalnie z myślą o pracy w pętli dozorowej oferując maksymalną niezawodność eksploatacyjną nawet w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie. Na jednej pętli dozorowej umieścić można maksy­malnie 127 czujek inteligentnych, podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczególnych czujek na pętli przez centralkę sygnalizacji pożaru może być realizowane przy tym automatycznie (programowo). W razie pożaru centrala natychmiast identy­fikuje czujki, która zgłosiły alarm, oraz grupy dozorowe, do której należą. Alarm może być przekazywany automatycznie do służb interwencyjnych, np straży pożarnej.

W ofercie firmy Draftel znajdą Państwo produkty wiodących producentów systemów sygnalizacji pożaru, wśród których nie może zabraknąć marki ESSER, która charakteryzuje się dużą niezawodnością, możliwościami rozbudowy, funkcjonalnością oraz kompaktowym, estetycznym wyglądem.

Producent

Ręczne ostrzegacze pożarowe, zwane również przyciskami ROP są elementami służącymi do ręcznego wyzwolenia alarmu systemu sygnalizacji pożaru. Przyciski są uzupełnieniem czujek pożarowych. Spotkać je można w pobliżu wyjść ewakuacyjnych, przy wejściach na klatkę schodową, przy hydrantach. Wciśnięcie przycisku najczęściej skutkuje zgłoszeniem do CSP alarmu drugiego stopnia, czasem jednak spotyka się opóźnione działanie przycisku lub wymagane potwierdzeniem.

Moduły elektroniki ręcznych ostrzegaczy pożarowych ESSER oferowanych przez naszą Firmę stosowane są powszechnie w pętlowych analogowych systemach sygnalizacji pożaru jako jeden z elementów pętli dozorowej esserbus. Moduły te wyposażone są we własny zintegrowany mikroprocesor i zapewniają nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, własny wskaźnik zadziałania i softwarową adresację. Poza tym każdy moduł elektroniki analogowego przycisku posiada wejście dla podłączenia standardowej linii bocznej, gdzie można podłączyć standardowe, nieadresowalne przyciski.

W naszej ofercie znajdziecie również elementy konwencjonalne, jak również specjalnego zastosowania przyciski systemów sygnalizacji pożarów innych producentów.

O szczegółową ofertę pytaj w naszych Oddziałach.

 

Producent

W naszej ofercie znajdują się również czujki do zadań specjalnych, czyli takie, które spełnią się w miejscach o ograniczonym dostępie, niespodziewanych lub ciężkich warunkach lub gdzie liczy się niezwykła skuteczność lub szybki czas zadziałania.

Detektory aspiracyjne

Systemy aspiracyjne nadają się wszędzie tam gdzie istotne jest niezwykle szybkie wykrycie pożaru i odporność na fałszywe alarmy. Doskonale sprawdzają się jako układ detekcyjny serwerowni, magazynów wysokiego składowania (regały, hale), szybów windowych czy stacji transformatorowych, Ich montaż w dostępnym miejscu pozwala na niezwykle sprawna konserwację bez względu na trudny dostęp do przestrzeni chronionych, jak mroźnie, przestrzenie techniczne, niedostępne kanały techniczne, pomieszczenia z bardzo dużym obiegiem powietrza itp.

Detektory aspiracyjne stale zasysają powietrze z chronionych przestrzeni poprzez sieć rurek zasysających rozmieszczeonych w odpowiedni sposób. Powietrze jest analizowane przez wysokiej czułości moduł detekcyjny (lub kilka modułów) wykrywający nawet najdrobniejsze cząstki dymu. Wszelkie stałe zanieczyszczenia, jak np. pył lub kurz, są filtrowane są przed podaniem powietrza na głowicę detektora.

W naszej ofercie znajdują się czujki aspiracyjne takie jak ASD, Titanus, VESDA, FAAST, HSSD itp.

Światłowodowe liniowe detektory ciepła

Wśród dostępnych na rynku liniowych czujek ciepła należy wyróżnić czujki o prostej zasadzie detekcji m.in. pomiar wzrostu rezystancji kabla lub ciśnienia w rurce pomiarowej pod wypływem ciepła, które umożliwiają jedynie detekcję przekroczenia progu temperatury w krótkim przewodzie sensorycznym, bez identyfikacji jego miejsca i konfiguracji różnych progów alarmu na różnych odcinkach kabla sensorycznego. Druga grupa czujek to zaawansowane liniowe czujki ciepła o długich zasięgach kabla sensorycznego z precyzyjnym i szybkim pomiarem temperatury na całej długości kabla sensorycznego i określaniem rozkładu temperatury wzdłuż całego kabla. Czujki zaawansowane pozwalają na precyzyjną identyfikację miejsca wystąpienia alarmu i konfigurację wielu niezależnych stref dozorowych o różnych progach i kryteriach alarmu na dowolnych odcinkach kabla.

Ze względu na zdecydowanie lepsze parametry techniczne, możliwość realizacji wielu niezależnych stref dozorowych, większe zasięgi i obszary nadzorowane, większą szybkość detekcji, możliwość konfiguracji wielu parametrów czujki i jej dostosowania do warunków pracy w obiekcie – coraz częściej znajdują zastosowanie czujki liniowe wykorzystujące światłowodowy przewód sensoryczny. Czujka taka ma możliwość identyfikacji miejsca wystąpienia alarmu z dokładnością do 1 metra na całej długości przewodu sensorycznego.Czujka sygnalizuje stan alarmu w każdej strefie dozorowej zdefiniowanej na kablu sensorycznym.

Do pomiaru rozkładu temperatury czujka liniowa wykorzystuje światłowodowy kabel sensoryczny, w którym dokonuje analizy rozproszenia impulsów światła laserowego. Światłowód jako kabel sensoryczny jest najlepszą możliwą czujką ciepła cechującą się bardzo długą żywotnością (do 60 lat), możliwością zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem (niska moc lasera), o szybkim cyklu pomiarowym, regulowaną precyzją pomiaru rozkładu temperatury, możliwością lokalizacji miejsca alarmu z dokładnością do 1 metra przy długościach kabla sensorycznego sięgających kilku kilometrów (nawet 8-12 km). Kabel światłowodowy, w odróżnieniu od kabli miedzianych oraz czujek z półprzewodnikowymi elementami sensorycznymi w kablu jest całkowicie odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, wyładowania atmosferyczne, przepięcia i inne zakłócenia wyidukowane, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach zewnętrznych i przemysłowych. Ponadto cechuje się bardzo szerokim zakresem temperatur pracy sięgającym typowo od -40 do +85 stopni Celsiusza. Niektóre typy kabla cechują się ponadto ognioodpornością. Jest to cecha bardzo cenna przy pożarach w obszarach o utrudnionym dostępie np. tunele, szachty i trasy kablowe, gdzie bardzo istotna jest informacja o przebiegu pożaru i rozkładzie temperatury w warunkach pożaru.

Czujki płomienia

Czujki płomieni służą do wykrywania otwartego ognia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Reagują na IR i/lub UV. Bardzo często posiadają kilka czujników, pozwalających zachować odporność na fałszywe alarmy. Czujki płomieni są szczególnie przydatne do wykrywania pożarów cieczy i gazów niewidocznych dla oka oraz pożarów wywołanych przez materiały zawierające np. węgiel, którym towarzyszą duże ilości wydzielanego dymu. Typowe obszary zastosowań to magazyny przemysłowe, hangary, zakłady chemiczne, rafinerie, promy i statki, elektrownie, drukarnie, składy drewna, malarnie, itp. Tego typu czujki zamknięte w odpowiedniej obudowie mozna stosować w strefach zagrożenia wybuchem bez obawy, że eksplozja uszkodzi obudowę i wydostanie się poza nią. Powierzchnia pozostaje wystarczająco chłodna, by nie dopuścić do zapalenia mieszanki wybuchowej.

W naszej ofercie mozna spotkać rozwiązania stosowane w najbardziej ekstremalnych warunkach, nimi m. in. Detronics, FFE itp.

 

Producent

Sygnalizatory przeznaczone są do sygnalizowania pożaru sygnałem akustycznym i/lub optycznym, choć coraz popularniejsze stają się sygnalizatory komunikujące zagrożenie komunikatem słownym. Sygnalizatory takie wyróżniają się wysoką skutecznością i odpowiednim poziomem dźwieku, zaś ich parametry są okreslone odpowienimi przepisami. Zasilane konwencjonalnie lub poprzez pętle detekcyjne instalacji SSP stanowią podstawowe źródło informacji o zagrożeniu dla użytkowników zabezpieczonego obiektu.