Dostępne w naszej ofercie systemy

Dźwiękowe systemy ostrzegawze

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze służą do informowania osób o zagrożeniu, które pojawiło się w budynku w którym przebywają. Dzięki zrozumiałym słownym komunikatom, systemy DSO usprawniają ewakuację z budynku. Zastosowanie systemów DSO pomaga uniknąć zjawiska paniki. Dodatkowym atutem oferowanych przez nas systemó, jest możliwość wykorzystania ich jako typowego nagłośnienia Public Address.

Oferujemy Państwu systemy takich marek jak Variodyn by Honeywell, Ambient System, Bosch, Partner.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Systemy sygnalizacji włąmania powinny jak najszybciej i jak najskuteczniej wykryć intruza w chronionym obszarze, oraz natychmiast powiadomić odpowiednie służby. W naszej ofercie znajdą Państwo pełny zakres urzadzeń potrzebnych do zabezpieczenia obiektów małych, jak również średnich i tych najbardziej rozległych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z takimi producentami jak SATEL, HONEYWELL, UTC Fire & Security, CROW, JABLOTRON pomożemy Państwu przygotować ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.

Telewizja przemysłowa CCTV

Systemy telewizji dozorowej powinny być łatwe i elastyczne w użyciu, przy zapewnieniu jednocześnie wysokiej jakości nagrań. Systemy CCTV służą jako narzędzie do analizy zdarzeń na obiekcie i jako materiał dowodowy.

Oferowane przez Nas rozwiązania bazuja na kamerach analogowych oraz IP. Dzięki szerokiej gamie producentów takich jak np. GANZ, BASLER, SAMSUNG, AVIGILON możemy zaoferować Państwu system który spełni Państwa oczekiwania, niezależnie czy dotyczy to monitoringu domku, hali sportowej bądź centrum handlowego.

Kontrola dostępu

Systemy kontroli dostępu występują w wielu konfiguracjach – moga to być systemy autonomiczne, sieciowe bądź współpracujące z innymi systemami jak np. systemy włamania i napadu czy systemy pożarowe. Systemy KD mają za zadanie chronić dostępu do obszarów bądź pomieszczeń, w których przebywać moga jedynie osoby autoryzowane.

Najważniejszą zaletą stosowania systemów KD jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia na terenie obiektu. W połączeniu z możliwością Rejestracji Czasu Pracy, system KD daje nam nie tylko bezpieczeństwo, ale również zapewnia pełną informacje o godzinach przyjścia i wyjścia z pracy jak również o ilości osób przebywających w budynku. 

Rozwiązania systemów KD oferowane przez nasza firmę, opierają się na urządzeniach firm ROGER, UTC Fire & Security, HONEYWELL..

Systemy specjalne

Systemy przyzywowe (zwane również przywoławczymi) Ackermann Clino pozwalają na przesyłanie optycznych oraz akustycznych informacji o wezwaniu pomocy. Istnieje również możliwość komunikacji głosowej. Każde pomieszczenie można wyposażyć, uwzględniając indywidualne potrzeby.

Gaszenie gazem

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, ma duże znaczenie w obiektach, gdzie wartość materialna zgromadzonych przedmiotów jest wysoka, bądź w miejscach gdzie istotna jest ciągłość pracy zainstalowanych tam urządzeń. Do takich obszarów zaliczamy między innymi serwerownie, komory transformatorów, archiwa bądź obiekty muzealne.

Ofeujemy Państwu produkty marek Fike, Victaulic oraz Sevo.

Systemy sygnalizacji pożaru

Centrale

Centrale sygnalizacji pożaru, określane w nomenklaturze branży zabezpieczeń technicznych jako CSP, są centralnym elementem zarządzającym detekcją pożaru i sterowaniem innymi urzadzeniami, które mają wykonać odpowiednie zadanie w momencie wykrycia pożaru. Centrala jest zatem mózgiem systemu. Gromadząć i analizując dane z urządzeń detekcyjnych podejmuje zaprogramowane działania, by zapewnić szybką i sprawną akcję ratunkową. Nowoczesne centrale pozwalają na niemal dowolne jej zaprogramowanie. Na panelu obsługi Operator widzi wszelkie zdarzenia, jakie poprawnie zaprogramowana centrala “widzi”.

Przekrój central jest spory – od najmniejszych centralek jedno- lub dwupętlowych, do rozbudowanych węzłów rozległych systemów sygnalizacji pożaru obejmujących kilka, czy kilkadziesiąt tysięcy elementów. Dzięki możliwości pracy w sieci centrale pożarowe moga pracować w systemie rozproszonym, gdzie każda z centralek może pracować autonomicznie, będąc jednocześnie elementem wielkiego organizmu zarządzającego bezpieczeństwem pożarowym. Różnorodność systemów pożarowych na rynku sprawia, iż każdy z systemów posiada swoje plusy i minusy, oraz okreslone możliwości. O ile podstawowa specyfikacja wynika z przepisów, o tyle dodatkowa funkcjonalność jest tak różna, jak wielu różnych producentów. Ważnym zatem jest, by dobrać odpowiednie rozwiązanie. Dobór odpowiedniej centrali powinien być poprzedzony analizą potrzeb inwestora. Zaleca się wziąć pod uwagę wszelkie aspekty na etapie planowania systemu.

Czujniki punktowe

Czujki punktowe są podstawowym elementem detekcji w systemach sygnalizacji pożaru. To one wykrywają najdrobniejsze cząsteczki dymu lub zmiany temperatury zgłaszając ten stan do central pożarowych. Oferowane przez naszą firmę czujki firmy ESSER charakteryzują się najwcześniejszą sygnalizacją alarmów dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposażeniu każdej czujki w mikroprocesor zapieniający rozproszenie inteligencji systemu.

W instalacji system sygnalizacji pożaru proponuje się zainstalowanie następujące automatyczne czujki:

  • czujki optyczne dymu serii IQ8Quad,
  • czujki optyczno-termiczne serii IQ8Quad,
  • czujki temperatury serii IQ8Quad.

oraz gniazda dedykowane do nich.

Inteligentne czujki pożarowe z serii IQ8 zapewniają najlepsze z możliwych zabezpieczenie dla średnich i dużych budynków o bardzo wysokiej koncentracji wartościowego mienia. Czujki te opra­cowane zostały specjalnie z myślą o pracy w pętli dozorowej oferując maksymalną niezawodność eksploatacyjną nawet w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie. Na jednej pętli dozorowej umieścić można maksy­malnie 127 czujek inteligentnych, podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczególnych czujek na pętli przez centralkę sygnalizacji pożaru może być realizowane przy tym automatycznie (programowo). W razie pożaru centrala natychmiast identy­fikuje czujki, która zgłosiły alarm, oraz grupy dozorowe, do której należą. Alarm może być przekazywany automatycznie do służb interwencyjnych, np straży pożarnej.

W ofercie firmy Draftel znajdą Państwo produkty wiodących producentów systemów sygnalizacji pożaru, wśród których nie może zabraknąć marki ESSER, która charakteryzuje się dużą niezawodnością, możliwościami rozbudowy, funkcjonalnością oraz kompaktowym, estetycznym wyglądem.

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

Ręczne ostrzegacze pożarowe, zwane również przyciskami ROP są elementami służącymi do ręcznego wyzwolenia alarmu systemu sygnalizacji pożaru. Przyciski są uzupełnieniem czujek pożarowych. Spotkać je można w pobliżu wyjść ewakuacyjnych, przy wejściach na klatkę schodową, przy hydrantach. Wciśnięcie przycisku najczęściej skutkuje zgłoszeniem do CSP alarmu drugiego stopnia, czasem jednak spotyka się opóźnione działanie przycisku lub wymagane potwierdzeniem.

Moduły elektroniki ręcznych ostrzegaczy pożarowych ESSER oferowanych przez naszą Firmę stosowane są powszechnie w pętlowych analogowych systemach sygnalizacji pożaru jako jeden z elementów pętli dozorowej esserbus. Moduły te wyposażone są we własny zintegrowany mikroprocesor i zapewniają nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, własny wskaźnik zadziałania i softwarową adresację. Poza tym każdy moduł elektroniki analogowego przycisku posiada wejście dla podłączenia standardowej linii bocznej, gdzie można podłączyć standardowe, nieadresowalne przyciski.

W naszej ofercie znajdziecie również elementy konwencjonalne, jak również specjalnego zastosowania przyciski systemów sygnalizacji pożarów innych producentów.

Sygnalizatory

Sygnalizatory przeznaczone są do sygnalizowania pożaru sygnałem akustycznym i/lub optycznym, choć coraz popularniejsze stają się sygnalizatory komunikujące zagrożenie komunikatem słownym. Sygnalizatory takie wyróżniają się wysoką skutecznością i odpowiednim poziomem dźwieku, zaś ich parametry są okreslone odpowienimi przepisami. Zasilane konwencjonalnie lub poprzez pętle detekcyjne instalacji SSP stanowią podstawowe źródło informacji o zagrożeniu dla użytkowników zabezpieczonego obiektu.

Zasilacze pożarowe

Seria KBZB-40

Zasilacze pożarowe serii KBZB-40 to kolejna odsłona popularnych zasilaczy do automatyki pożarowej i oddymiania firmy KABE. Zasilacze charakteryzują się szeroką gamą obsługiwanych akumulatorów oraz obciążeń prądowych. Estetyczne, trwałe, certyfikowane. Przystosowane są do pracy w sieci komunikacyjnej. Współpracują z rejestratorem parametrów zasilacza KB-RPZ.

Pulsar Red Power EN54

Zasilacze serii Red Power przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (±15%). Zasilacze wyposażono w dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2 które dostarczają napięcia 27,6V DC o szerokiej gamie wydajności prądowych.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 – czerwony) z miejscem na akumulatory 12V. Zasilacz współpracuje z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.

Zasilacze Red Power posiadają szereg nowoczesnych udogodnień, od sygnalizacji diodami LED lub wyświetlacz LCD, poprzez komunikacę między zasilaczami aż po zaawansowane zarządzanie. Zasilacze zostały przystosowane do pracy w systemie, w którym wymagana jest zdalna kontrola parametrów pracy w centrum monitoringu. Przesyłanie informacji o stanie zasilacza możliwe jest poprzez zastosowanie dodatkowego, zewnętrznego modułu komunikacyjnego realizującego komunikację w standardzie Wi-Fi, Ethernet lub RS485. Możliwe jest także dołączenie zasilacza do komputera poprzez interfejs USB-TTL.

Puszki instalacyjne

PIP-1AN

Puszki PIP-1AN przeznaczone są do podłączenia sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K5N, SA-K6, SA-K7, SA-K7N, SO-Pd13 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszek jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

PIP-2AN

Puszki instalacyjne PIP-2AN stosowane są w systemach sygnalizacji pożaru. Puszki te przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

PIP-5A

Puszka PIP-5A jest nową puszką o odporności ogniowej E90 w ofercie firmy W2. PIP-5A umożliwia rozgałęzianie przewodów pięciożyłowych o maksymalnych przekrojach 4 mm2. Głównym przeznaczeniem puszki jest podłączanie przewodów zasilających oraz synchronizujących siłowników klap oddymiających. Jej konstrukcja umożliwia podłączenie praktycznie dowolnej liczby siłowników. Jedynym ograniczeniem jest przekrój przewodu zasilającego oraz obciążalność prądowa wynosząca 16A.

Detektory specjalne

W naszej ofercie znajdują się również czujki do zadań specjalnych, czyli takie, które spełnią się w miejscach o ograniczonym dostępie, niespodziewanych lub ciężkich warunkach lub gdzie liczy się niezwykła skuteczność lub szybki czas zadziałania.

Detektory aspiracyjne

Systemy aspiracyjne nadają się wszędzie tam, gdzie istotne jest niezwykle szybkie wykrycie pożaru i odporność na fałszywe alarmy. Doskonale sprawdzają się jako układ detekcyjny serwerowni, magazynów wysokiego składowania (regały, hale), szybów windowych czy stacji transformatorowych. Ich montaż w dostępnym miejscu pozwala na niezwykle sprawna konserwację bez względu na trudny dostęp do przestrzeni chronionych, jak mroźnie, przestrzenie techniczne, niedostępne kanały techniczne, pomieszczenia z bardzo dużym obiegiem powietrza itp.

Detektory aspiracyjne stale zasysają powietrze z chronionych przestrzeni poprzez sieć rurek zasysających rozmieszczeonych w odpowiedni sposób. Powietrze jest analizowane przez wysokiej czułości moduł detekcyjny (lub kilka modułów) wykrywający nawet najdrobniejsze cząstki dymu. Wszelkie stałe zanieczyszczenia, jak np. pył lub kurz, są filtrowane są przed podaniem powietrza na głowicę detektora.

W naszej ofercie znajdują się czujki aspiracyjne takie jak ASD, Titanus, VESDA, FAAST, HSSD itp.

Światłowodowe liniowe detektory ciepła

Wśród dostępnych na rynku liniowych czujek ciepła należy wyróżnić czujki o prostej zasadzie detekcji m.in. pomiar wzrostu rezystancji kabla lub ciśnienia w rurce pomiarowej pod wypływem ciepła, które umożliwiają jedynie detekcję przekroczenia progu temperatury w krótkim przewodzie sensorycznym, bez identyfikacji jego miejsca i konfiguracji różnych progów alarmu na różnych odcinkach kabla sensorycznego. Druga grupa czujek to zaawansowane liniowe czujki ciepła o długich zasięgach kabla sensorycznego z precyzyjnym i szybkim pomiarem temperatury na całej długości kabla sensorycznego i określaniem rozkładu temperatury wzdłuż całego kabla. Czujki zaawansowane pozwalają na precyzyjną identyfikację miejsca wystąpienia alarmu i konfigurację wielu niezależnych stref dozorowych o różnych progach i kryteriach alarmu na dowolnych odcinkach kabla.

Ze względu na zdecydowanie lepsze parametry techniczne, możliwość realizacji wielu niezależnych stref dozorowych, większe zasięgi i obszary nadzorowane, większą szybkość detekcji, możliwość konfiguracji wielu parametrów czujki i jej dostosowania do warunków pracy w obiekcie – coraz częściej znajdują zastosowanie czujki liniowe wykorzystujące światłowodowy przewód sensoryczny. Czujka taka ma możliwość identyfikacji miejsca wystąpienia alarmu z dokładnością do 1 metra na całej długości przewodu sensorycznego.Czujka sygnalizuje stan alarmu w każdej strefie dozorowej zdefiniowanej na kablu sensorycznym.

Do pomiaru rozkładu temperatury czujka liniowa wykorzystuje światłowodowy kabel sensoryczny, w którym dokonuje analizy rozproszenia impulsów światła laserowego. Światłowód jako kabel sensoryczny jest najlepszą możliwą czujką ciepła cechującą się bardzo długą żywotnością (do 60 lat), możliwością zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem (niska moc lasera), o szybkim cyklu pomiarowym, regulowaną precyzją pomiaru rozkładu temperatury, możliwością lokalizacji miejsca alarmu z dokładnością do 1 metra przy długościach kabla sensorycznego sięgających kilku kilometrów (nawet 8-12 km). Kabel światłowodowy, w odróżnieniu od kabli miedzianych oraz czujek z półprzewodnikowymi elementami sensorycznymi w kablu jest całkowicie odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, wyładowania atmosferyczne, przepięcia i inne zakłócenia wyidukowane, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach zewnętrznych i przemysłowych. Ponadto cechuje się bardzo szerokim zakresem temperatur pracy sięgającym typowo od -40 do +85 stopni Celsiusza. Niektóre typy kabla cechują się ponadto ognioodpornością. Jest to cecha bardzo cenna przy pożarach w obszarach o utrudnionym dostępie np. tunele, szachty i trasy kablowe, gdzie bardzo istotna jest informacja o przebiegu pożaru i rozkładzie temperatury w warunkach pożaru.

Czujki płomienia

Czujki płomieni służą do wykrywania otwartego ognia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Reagują na IR i/lub UV. Bardzo często posiadają kilka czujników, pozwalających zachować odporność na fałszywe alarmy. Czujki płomieni są szczególnie przydatne do wykrywania pożarów cieczy i gazów niewidocznych dla oka oraz pożarów wywołanych przez materiały zawierające np. węgiel, którym towarzyszą duże ilości wydzielanego dymu. Typowe obszary zastosowań to magazyny przemysłowe, hangary, zakłady chemiczne, rafinerie, promy i statki, elektrownie, drukarnie, składy drewna, malarnie, itp. Tego typu czujki zamknięte w odpowiedniej obudowie mozna stosować w strefach zagrożenia wybuchem bez obawy, że eksplozja uszkodzi obudowę i wydostanie się poza nią. Powierzchnia pozostaje wystarczająco chłodna, by nie dopuścić do zapalenia mieszanki wybuchowej.

W naszej ofercie mozna spotkać rozwiązania stosowane w najbardziej ekstremalnych warunkach, nimi m. in. Detronics, FFE itp.

Oddziały

Gdańsk

ul. Ciasna 2
80-111 Gdańsk
gdansk@draftel.pl

Katowice

ul. Szewczenki 8
40-855 Katowice
katowice@draftel.pl

Warszawa

ul. Bokserska 11
02-682 Warszawa
Tel./fax +48 22 847 13 97
warszawa@draftel.pl

Szczecin

ul. Lednicka 6
71 – 006 Szczecin
Tel./fax +48 (091) 433 44 84
szczecin@draftel.pl

Zabrze

ul. Warszawska 48
41-800 Zabrze
Tel./fax +48 32 271 29 42
Tel. +48 32 275 40 59
zabrze@draftel.pl

Oferta

Systemy sygnalizacji pożaru    Dźwiękowe systemy ostrzegawcze    Telewizja przemysłowa CCTV    Systemy sygnalizacji włamania i napadu    Kontrola dostępu    Systemy specjalne    Gaszenie gazem