Idzie nowe – sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgw od W2

W ofercie W2 pojawił się zupełnie nowy sygnalizator. SGO-Pgw jest sygnalizatorem głosowo-optycznym przeznaczonym do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP). Jego zadaniem jest ostrzeganie osób znajdujących się w budynku o zagrożeniu pożarowym. W tym celu urządzenie generuje akustyczny sygnał ostrzegawczy wraz z komunikatem słownym oraz optyczny sygnał błyskowy. Potwierdzeniem wysokiej niezawodności oraz spełnienia obowiązujących wymogów prawnych są dokumenty wydane przez CNBOP-PIB (Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia).

Jeszcze bardziej skuteczny

Specyfika niektórych obiektów wymusza na projektantach instalacji SSP stosowanie urządzeń, które pozwalają wpływać na zmysły użytkowników budynku na różne sposoby. Sygnalizator SGO-Pgw łączy w sobie skuteczność alarmowania tradycyjnych sygnalizatorów akustycznych z możliwością rozgłaszania wielojęzycznych komunikatów głosowych, których treść może się zmieniać w zależności od rozwoju sytuacji. W trakcie alarmu generowany jest również sygnał błyskowy. Dzięki temu w przestrzeniach, gdzie występują różne utrudnienia (np. wysokie natężenie hałasu, praca w ochronnikach słuchu) sygnał alarmowy, jest w pełni zrozumiały. Użytkownicy obiektu są bowiem kompleksowo informowani o wystąpieniu zagrożenia pożarowego (sygnał alarmowy + komunikat słowny + sygnał błyskowy).

Tak wiele funkcjonalności…

Dzięki zastosowaniu głośnika jako przetwornika dźwięku, emitowane nagranie charakteryzuje się wysoką jakością, a komunikat jest w pełni zrozumiały. Urządzenie pracuje zgodnie z sekwencją rozgłaszania określoną w normie EN 54-3. Poziom natężenia generowanego dźwięku może być płynnie regulowany przy pomocy wbudowanego potencjometru. Do sygnalizatora fabrycznie są wgrane 3 komunikaty (treści można znaleźć na stronie producenta). Każde z nagrań jest emitowane w kilku językach (polski, angielski, niemiecki). Jeśli żaden z wgranych fabrycznie komunikatów nie odpowiada specyfice budynku, to możliwa jest jego zmiana przez użytkownika. Programowanie odbywa się po podłączeniu urządzenia do komputera (analogicznie do pamięci masowej). W pamięci znajdują się 3 pliki z nagraniami w formacie .*mp3 oraz plik tekstowy (konfiguracyjny). W pliku tym możliwa jest m.in. zmiana wzoru sygnału ostrzegawczego (fabrycznie wybrana syrena pożarowa). Sygnalizator SGO-Pgw umożliwia pracę synchroniczną (część akustyczna oraz optyczna).

Dzięki temu możliwe jest tworzenie sieci sygnalizatorów, które nie zakłócają się wzajemnie. Urządzenie posiada funkcję autoadresowania, która sprawia, że nie ma konieczności wyboru trybu pracy MASTER/SLAVE. Dostępna jest również opcja autoaktualizacji. Dzięki niej w momencie, gdy konieczna jest zmiana nagrania, można to wykonać, programując tylko 1 sygnalizator. Po ponownym podłączeniu przeprogramowanego urządzenia (z podmienionym nagraniem oraz ustawioną opcją AUTOUPDATE na 1 w pliku konfiguracyjnym) do sieci sygnalizatorów następuje kopiowanie ustawień do reszty urządzeń. Sygnalizator SGO-Pgw posiada również funkcję autodiagnostyki z sygnalizacją akustyczną (np. braku komunikatu w pamięci) oraz blokadę podnapięciową.

4 wersje – różne możliwości montażu

Urządzenie wyposażone jest w człon optyczny, który spełnia wymagania normy EN 54-23:2010. Dostępne są 4 wersje, które różnią się między sobą barwą generowanego światła (czerwona, biała) oraz położeniem soczewki (centralne lub przesunięcie do krawędzi). Sygnalizator SGO-Pgw posiada zadeklarowaną kategorię O, co oznacza, że może być on montowany zarówno na ścianie, jak i na suficie. Dzięki różnym położeniom soczewki możliwe jest bardziej wydajne wykorzystanie błysku urządzenia (montaż na ścianie – soczewka przesunięta do krawędzi, montaż na suficie – soczewka umieszczona centralnie). Warto pamiętać, że w przypadku zainteresowania wersjami ze światłem białym Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP traci ważność (w mocy pozostaje Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych).

Współpraca z innymi produktami W2

Z sygnalizatorem SGO-Pgw współpracują inne wyroby W2 takie jak: wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1, osłona mocująca OM-1 czy osłona zabezpieczająca OZ-50-3. Podłączenie sygnalizatora do instalacji powinno być zrealizowane za pośrednictwem puszki PIP-3AN/0,75A.