Elastyczność konfiguracji i intuicyjność

 

Centrala sygnalizacji pożarowej FlexES Control wyznacza nowe standardy w ergonomii i przejrzystości zespołu obsługi oraz architektury podzespołów. FlexES Control to również nowa architektura sprzętowa, wyposażona w 100% w nowe podzespoły, zbudowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych komponentów i technologii. Mimo braku modułów i podzespołów central starszych generacji, nowa zapewnia pełną kompatybilność z siecią central, pętlami dozorowymi i wszystkimi urządzeniami starszych generacji systemów Esser. Architektura FlexES Control pozwala – dzięki pełnej skalowalności i modułowości – dopasować obudowę centrali do potrzeb każdego obiektu i każdego projektu. Skalowalność to możliwość skomponowania centrali zarówno jako jednostki małej, obsługującej 1-2 pętle dozorowe, jak i jako dużej centrali obsługującej do 18 pętli dozorowych i aż do 2286 elementów adresowalnych. Centrala jest dostępna w różnych wersjach dostosowanych optymalnie do różnej pojemności pętlowej: FX2 – do 2 pętli, FX10 – do 10 pętli i FX18 – do 18 pętli. Modułowość z kolei oznacza dostępność wszystkich podzespołów centrali w postaci odrębnych modułów, które można osobno zamówić i szybko zainstalować w centrali na dowolnym etapie instalacji systemu.

 

 

Centrala sygnalizacji pożaru

 

 

 

Budowa modułowa

 

Podstawowe podzespoły (moduły) centrali FlexES Control to: moduły kontrolera, sieci, pętli i kart rozszerzeń oraz zasilacz wraz z baterią akumulatorów i zespół obsługi. Uniwersalna płyta montażowa obudowy centrali pozwala na instalację modułów w różnych układach. Dzięki technice Mix & Match można w kartach rozszerzeń umieścić moduły pętli i sieci w dowolnym układzie i rozmieszczeniu, zapewniając pełną elastyczność konfiguracji. Techniki Hot-Swap i Plug & Play pozwalają na montaż i demontaż modułu kontrolera, pętli i sieci bez wyłączania zasilania. Dzięki temu rozbudowa centrali lub zmiana konfiguracji może odbywać się przy w pełni działającej centrali, bez wyłączania dozoru w chronionym obiekcie. Implementacja Hot-Swap zdecydowanie zmniejsza też ryzyko przypadkowego uszkodzenia centrali w trakcie prac serwisowych i instalacyjnych, podnosząc niezawodność systemu. Moduły centrali w postaci kompaktowych podzespołów są zamknięte w izolującej obudowie, co zapobiega przypadkowym uszkodzeniom od ładunków elektrostatycznych lub przypadkowemu zetknięciu z obwodami pod napięciem. Instalacja modułów w uniwersalnych złączach na kartach rozszerzeń odbywa się bez użycia narzędzi, a montaż i złożenie centrali zajmuje instalatorowi maksymalnie kilka minut. Dzięki postępowi technologii, dodatkowym modułom sprzętowym oraz aktualizacji oprogramowania wydajność i funkcjonalność zainstalowanego systemu może być sukcesywnie rozwijana bez potrzeby wymiany systemu na nowy. Zapewnia to najkorzystniejszy stosunek ceny do wydajności i jakości produktu, z gwarancją wsparcia przez cały czas funkcjonowania zainstalowanego systemu.

Moduł kontrolera – główny element centrali – zawiera: procesor CPU, pamięć systemową (firmware), pamięć konfiguracji i pamięć 10 000 zdarzeń centrali. Moduł kontrolera standardowo udostępnia pięć wyjść przekaźnikowych, w tym jedno dedykowane do sterowania urządzeniem transmisyjnym (UTA). Wyjścia przekaźnikowe o obciążalności do 2 A/30 VDC, z możliwością konfiguracji jako wyjścia bezpotencjałowe/potencjałowe i bez nadzoru/z nadzorem ciągłości linii sterującej, są swobodnie programowalne. 

Moduły pętli dozorowej cechuje duża uniwersalność – jeden typ modułu obsługuje zarówno standardowe pętle dozorowe esserbus®, jak i nowoczesne pętle esserbus® Plus, umożliwiające współpracę z adresowalnymi, zasilanymi z pętli sygnalizatorami pętlowymi IQ8Alarm oraz IQ8Quad. Moduł esserbus® GT zapewnia dodatkową separację galwaniczną pętli dozorowych, co zwiększa odporność systemu na zakłócenia i doziemienia pętli.

Oprogramowanie tools8000 udostępnia wiele przydatnych narzędzi instalatora i serwisanta, m.in. możliwość lokalizowania miejsca zwarcia, przerwy, a także doziemienia pętli dozorowej. Pętle dozorowe esserbus® mogą mieć do 3500 m długości (kabel YnTKSY 1 x 2 x 0,8 ekw.), umożliwiają wykonywanie adresowalnych odgałęzień pętli bez potrzeby wykorzystywania adapterów linii bocznej. Wszystkie elementy pętli esserbus® są w pełni automatycznie i zdalnie adresowane software’owo. Określenie topologii pętli, zdalny odczyt stanów serwisowych i pamięci każdego elementu pętli to żaden problem dla doświadczonego instalatora. Zmiany wprowadzone na pętli są automatycznie, zdalnie sczytywane i identyfikowane w systemie. Po akceptacji przez instalatora automatycznie zidentyfikowanych zmian program samoczynnie przeadresuje wszystkie elementy i zaktualizuje topologię pętli, nie tracąc żadnych ustawień wcześniejszej konfiguracji, w tym ustawień pozostałych elementów i zaprogramowanych sterowań w całym systemie. 

Zespół obsługi FlexES Control został opracowany z myślą o zapewnieniu maksimum ergonomii obsługi i najwyższej czytelności wyświetlanych informacji, przy jednoczesnym zachowaniu podobnego układu przycisków, wskaźników i funkcjonalności jak w centralach starszych generacji 8000/IQ8Control. Dzięki zachowaniu ujednoliconego interfejsu obsługi instalatorzy, serwisanci i personel obsługi znający wcześniejsze generacje central mogą intuicyjnie, w podobny sposób obsługiwać centrale FlexES bez dodatkowego szkolenia. Nowy zespół obsługi jest wykonany w technice Night-Design, co oznacza podświetlanie tylko aktywnych przycisków i wskaźników na danym poziomie dostępu. To znacznie upraszcza i zwiększa efektywność obsługi. FlexES jest całkowicie pozbawiona mechanicznych przycisków, które mogą ulec zablokowaniu i zużyciu. Zespół obsługi jest płaski, a liczne przyciski wykonane w technologii styku pojemnościowego reagują na dotyk palca. Na dużym kolorowym wyświetlaczu LCD VGA o przekątnej 5,7” są wyświetlane – w sposób uporządkowany – komunikaty systemowe i menu centrali. Wśród nowych funkcji zespołu obsługi, niedostępnych we wcześniejszych generacjach central, pojawiły się dodatkowe wskaźniki LED i przyciski – m.in. zbiorczy wskaźnik alarmów technicznych, wskaźniki i przyciski do urządzeń zabezpieczenia ppoż. (np. klapy pożarowe). Jedną z wyjątkowo użytecznych nowości w centrali FlexES Control jest możliwość swobodnego konfigurowania menu funkcyjnego przez programistę. Pod przyciskami funkcyjnymi F1-F4 można skonfigurować swobodnie zdefiniowane makra – zestawy funkcji dla każdego poziomu dostępu niezależnie. Operator, serwisant i instalator mogą szybko i wygodnie, za pomocą przycisków F1-F4, wywoływać istotne operacje w systemie dla wielu elementów jednocześnie. Pozwala to zminimalizować ryzyko popełnienia błędu, np. przy blokowaniu sterowań w części obiektu przed wykonywaniem częściowych testów systemu. Poszczególne funkcje mogą być dostępne tylko na zdefiniowanych poziomach dostępu, a ich odpowiednie skonfigurowanie pozwala na idealne dopasowanie menu centrali dla każdego obiektu indywidualnie.

Zasilacz centrali FlexES Control o mocy 150 W ma wydatek prądowy 6 A przy napięciu 24 VDC, z czego 3 A jest przeznaczone na ładowanie akumulatorów i 3 A na zasilanie urządzeń peryferyjnych. Do modułu zasilacza można podłączyć maks. cztery akumulatory 26 Ah/12 V. Moduł zasilacza jest jednostką inteligentną – programowalną, która dokładnie mierzy parametry akumulatorów, pozwalając automatycznie obliczyć bilans prądowy centrali w programie tools8000na podstawie pomierzonych wartości prądu w stanie alarmu i dozoru. Centrala FlexES Control, jako jednostka elastyczna w konfiguracji, może być wyposażona nawet w trzy moduły zasilacza pracujące kaskadowo w układzie pętli. Zatem układ zasilania centrali FlexES Control może mieć do 450 W mocy – do 18 A wydatku prądowego przy napięciu 24 VDC i obsługiwać akumulatory o sumarycznej pojemności do 312 Ah/12 VDC

 

Niezawodność, bezpieczeństwo

 

Każda centrala Esser by Honeywell, również FlexES control, ma awaryjny tryb pracy, dzięki czemu przy awarii procesora, pamięci konfiguracji czy innych poważnych usterkach nadal jest zdolna do odbierania sygnałów alarmowych, ich sygnalizowania operatorowi i automatycznego przesyłania do PSP. Każda ma też zaimplementowaną dualną technikę komunikacji z elementami pętli dozorowych. Elementy adresowalne w pętlach dozorowych esserbus® i esserbus® Plus komunikują się z centralą cyfrowo, przesyłając m.in. wartości analogowe pobudzenia i zabrudzenia sensorów detektorów. Przy zakłóceniu komunikacji cyfrowej wskutek np. silnego doziemienia, przepięcia lub zakłóceń elektromagnetycznych centrala nadal zachowuje możliwość komunikacji z elementami pętli, przełączając pętle w tryb awaryjny – elementy sygnalizujące alarm przekazują go sygnałem prądowym, analogowym.

Oprócz wymienionych trybów pracy awaryjnej centrali i pętli, FlexES Control cechuje się jeszcze wyższym poziomem niezawodności i bezpieczeństwa. Umożliwia to praca z wykorzystaniem redundantnych modułów: kontrolera i zasilacza. Redundantny moduł kontrolera zastępuje główny moduł kontrolera w przypadku jego awarii, co pozwala na zachowanie w 100% funkcjonalności centrali. Oprócz procesora i pamięci konfiguracji centrali, zdublowane są także porty szeregowe, TCP/IP, USB, SD i wyjścia przekaźnikowe. W układzie zasilania składającym się z dwóch lub trzech modułów zasilacza pracujących w układzie pętli zasilania – moduły mogą się wzajemnie backupować (rezerwować).

Rezerwowy moduł zasilacza gwarantuje pełną sprawność centrali przy awarii jednego z podstawowych modułów zasilacza, co jest rozwią- zaniem niespotykanym na rynku. W centralach pozbawionych redundantnego modułu zasilacza awaria zasilacza podstawowego oznacza natychmiastowe wyłączenie całego systemu z dozoru. Uszkodzony zasilacz bez zastąpienia rezerwowym nie jest w stanie konwertować zasilania podstawowego i rezerwowego na napięcia niezbędne do pracy wszystkich podzespołów centrali

Czujka IQ8

Obudowy standard, ProBox i rack

 

Standardowa modułowa obudowa centrali wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym jest kompatybilna z obudowami central 8000/IQ8Control. W pojedynczej standardowej obudowie można umieścić wszystkie podzespoły centrali FX2 – zasilacz, dwa akumulatory, moduł kontrolera i dwa moduły pętli/sieci. Jedna obudowa pomieści też moduł kontrolera i 18 modułów pętli/sieci centrali FX18, a kolejne obudowy należy przeznaczyć na zasilacz i akumulatory. Obudowy standardowe można łączyć w pionie lub poziomie, dzięki czemu centralę można idealnie wkomponować w dostępne dla niej miejsce. Elastyczność konfiguracji centrali FlexES Control wpisana w jej nazwę (Flex – flexibility) wynika z możliwości dostosowania liczby obudów standardowych do wielkości i potrzeb danej centrali. Elastyczność oznacza też możliwość zastosowania innych wersji obudów, dobierając typ obudowy do danego projektu i preferencji klienta. 

Drugim wariantem jest najnowsza obudowa z tworzywa ProBox, w której można zmieścić wszystkie komponenty centrali FX18 – moduł kontrolera, 18 modułów pętli/sieci, moduł zasilacza i dwa akumulatory. Trzecim wariantem jest obudowa do szaf rack 19” dostępna w formie wysuwanych szuflad. Podzespoły elektroniczne centrali – moduł kontrolera i 18 modułów pętli/sieci – można zainstalować w jednej szufladzie z zespołem obsługi FlexES, a moduł zasilacza i cztery akumulatory w drugiej szufladzie z zaślepką, jako front. W jednej szafie rack 19” mieści się kilka central, kilka zasilaczy i kilka baterii akumulatorów, a okablowanie dużego systemu można podłączyć z tyłu szafy do systemowych kabli przyłączeniowych.

 

Centrala IQ8M

 

Pełna kompatybilność

 

Esser by Honeywell jako czołowy producent systemów sygnalizacji pożarowej świadomie tworzy nowe produkty, zachowując maksymalną kompatybilność wsteczną, co jest sprawą kluczową dla inwestorów i użytkowników zainstalowanych starszych wersji systemów. Centrala FlexES Control, pomimo stworzenia wszystkich podzespołów jako nowych rozwiązań, zachowuje pełną kompatybilność ze starszymi generacjami central 8000/IQ8Control oraz starszymi generacjami urządzeń peryferyjnych serii 9000, 9100, 9200. FlexES pracuje bez żadnych ograniczeń w sieci central essernet (wraz z centralami 8000/IQ8Control), pozwalając jednocześnie na pełną zdalną obsługę, konfigurację i serwisowanie z dowolnego miejsca w sieci całego systemu niezależnie od typów pracujących w sieci central i ich elementów pętlowych. Zapewniona jest obsługa – bez ograniczeń – pętli esserbus®/esserbus® Plus ze starszymi generacjami urządzeń.

Centrale FlexES Control i starszych serii programuje się nowymi wersjami programu instalatora tools8000 w ten sam sposób. Dzięki pełnej kompatybilności wstecznej inwestorzy mogą łatwo i szybko wymienić wyeksploatowane, starsze centrale w istniejących obiektach na FlexES Control – bez potrzeby ingerencji w istniejące pętle i pozostałe centrale w systemie. Gwarancja pełnej kompatybilności daje inwestorowi pewność, że wszelkie nowe rozwiązania techniczne, podzespoły centrali i peryferia systemu opracowane w przyszłości będą mogły być wykorzystane bez ograniczeń w teraz instalowanej centrali FlexES Control.

Dodatkowym atutem jest współpraca central FlexES Control z nadrzędnym oprogramowaniem wizualizacyjnym WinmagPlus oraz najnowszym FlexES Guard, opracowanym jako wszechstronny system przeznaczony do zarządzania bezpieczeństwem obiektu. Dzięki ciągłemu rozwojowi i udoskonalaniu system ten gwarantuje pełną kompatybilność i obsługę central i urządzeń liniowych Esser wszystkich generacji.