Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru są jednym z ważniejszych systemów instalowanych w budynkach. Ich rolą jest przede wszystkim ochrona mienia, życia i środowiska naturalnego.
Systemy sygnalizacji pożaru nie zapobiegną powstaniu pożaru, ale ich zadaniem jest jak najszybciej powiadomić o zaistniałym zagrożeniu, dzięki temu skutki, jakie niesie za sobą pożar, zostaną zminimalizowane.
Coraz więcej budynków powinno zostać dostosowanych do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej a nowo powstające, w zależności od przeznaczenia i ważności, powinny posiadać zainstalowany system sygnalizacji pożaru.

Nowoczesne urządzenia sygnalizacji pożaru pozwalają w sposób efektywny wykryć zagrożenie. Wykrycie pożaru w bardzo wczesnej fazie rozwoju jest ważne dla zminimalizowania strat do minimum. Umożliwiają także integrację innych urządzeń i systemów, które mają wpływ na ogół bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
Zadania, które są stawiane nowoczesnym systemom sygnalizacji pożaru, nie ograniczają się już tylko do bezpośredniego wykrywania zagrożeń, ale również mają one na celu w pełni automatyczne podjęcie odpowiednich kroków, które zminimalizują, jak też ograniczą rozprzestrzenianie się ognia i zjawisk mu towarzyszących, na pozostałe strefy obiektu.
Urządzenia te wykorzystywane są również do monitorowania innych, autonomicznych systemów współpracujących z systemami bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki takim markom jak Esser, Univario, Vesda, Siemens Cerberus, możemy namierzać i jak najszybciej zapobiegać stratom oraz zapewnić ochronę zdrowia i życia w Państwa budynkach.
Czujka liniowa, optyczna, temperaturowa lub wielosensorowa są podłączane do mikroprocesorowej centrali, sprawnie i precyzyjnie lokalizując pożar.
Dzięki tak szerokiej gamie detektorów można efektywnie dostosować sposób ochrony do rodzaju zgromadzonych w chronionym obiekcie przedmiotów bądź magazynowanych artykułów, które mają różny proces spalania. Stosowane w systemie sensory same wykonują diagnozę i dopasowują się do warunków otoczenia (np. w rejonach o dużym zadymieniu, zapyleniu itp.), jak również same zgłaszają potrzebę konserwacji.
Współczesne, mikroprocesorowe centrale sygnalizacji pożaru spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa w zakresie dozoru przeciwpożarowego. Konstrukcja centrali umożliwia rozbudowę w każdej chwili, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Nasza firma oferuje Państwu produkty takich firm jak Esser by Honeywell, Siemens Cerberus, Univario, Vesda.

Czujka liniowa

W przypadku wykrycia zjawisk pożarowych w obiektach mniejszych i najbardziej powszechnych punktowe czujki dymu stanowią najskuteczniejsze rozwiązanie. Czujki dymu, ciepła lub łączące kilka cech czujki wielodetektorowe stanowią najefektywniejsze zabezpieczenie. Posiadają odpowiedni zasięg, dzięki któremu zamontowanie jednej czy maksymalnie kilku sztuk w pomieszczeniu zapewnia skuteczną detekcję zagrożenia.
Problemem staje się jednak detekcja w większych budynkach, o przestrzeniach otwartych lub pomieszczeniach o wysoko umieszczonych sufitach, takich jak hale, obiekty produkcyjne, magazyny. Zastosowanie czujek punktowych jest w nich często uciążliwe bądź wręcz niemożliwe. Przy dużej powierzchni, kolejny problem może stanowić wykonanie instalacji kablowej do poszczególnych czujek punktowych, ograniczenia w wysokości ich montażu czy wreszcie koszt prac z tym związany. Czujka liniowa jest w takich przypadkach najlepszym wyborem. Dzięki niej zapewnimy ochronę w nawet największych miejscach.

Czujka liniowa składa się z dwóch elementów: nadajnika i odbiornika bądź czujki oraz odpowiedniego lustra – reflektora pryzmowego. Zarówno lustro, jak i odbiornik montowane są na przeciwległej ścianie w stosunku do samej czujki – nadajnika.
Czujka posiada wewnątrz wskaźnik laserowy ułatwiający wskazanie dokładnego toru optycznego czujki oraz miejsce montażu.
Detekcja w tego typu czujkach różni się od klasycznych czujek punktowych. Czujki liniowe działają na zasadzie pomiaru pochłoniętego światła wiązki podczerwieni przez produkty spalania występujące przy zjawiskach pożarowych. Polega to na nieprzerwanej analizie przezroczystości optycznej powietrza w zakresie pomiędzy czujką a reflektorem.
W czujkach liniowych czułość określana jest procentowo. Następuje zmniejszenie światła, które dociera do odbiornika w stosunku do wiązki wyemitowanej. Procentowy stopień czułości zostaje ustalony dla czujki przed jej montażem i wynika z odległości, na której dana czujka będzie funkcjonować.

Posiadamy w ofercie systemy sygnalizacji pożaru firmy Esser by Honeywell. Dzięki perfekcjonizmowi technicznemu oraz niezawodności nasze urządzenia sprawdzają się w każdego rodzaju obiektach. Bez względu na wielkość oraz skomplikowanie koniecznych do zastosowania rozwiązań technicznych, możemy podjąć się każdego zlecenia. Systemy tej marki zdobywają coraz większą popularność w branży elektronicznych systemów zabezpieczeń i wykorzystywane są w najróżniejszych branżach (np. centra handlowe, teatry, hotele, lotniska, sądy, apartamentowce) oraz w obiektach przemysłowych, (np. hale fabryczne, elektrownie, magazyny), jak i wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość zagrożenia pożarem.
Przemyślane rozwiązania techniczne oraz łatwość w zamontowaniu i programowaniu sprawiają, że przy doborze systemu ochrony, instalatorzy oraz użytkownicy końcowi chętnie sięgają po markę Esser by Honeywell.

Inteligentne i bezpieczne systemy sygnalizacji pożarowej

Dzięki systemowi bezpieczeństwa Siemens Cerberus zyskuje się niezawodność oraz możliwość zapobiegnięcia ogromnym stratom.
Główne cechy systemu pożarowego firmy Siemens to:

– Niepowtarzalne funkcje bezpieczeństwa, funkcjonalność w trybie czuwania, tryb uszkodzeniowy itd. – Centrale pożarowe Cerberus łączą w sobie najnowszą technologię z wysokimi standardami bezpieczeństwa. – Czujki pożarowe zwiększają bezpieczeństwo dzięki inteligencji rozproszonej – istotne decyzje podejmowane są na miejscu, w czujce. – Funkcja trybu uszkodzeniowego jest wdrożona w cały system, umożliwiając wykrywanie, alarmowanie i sterowanie. Czujki te oferują wyjątkową niezawodność detektorowania i odporność na fałszywe alarmy w każdym środowisku.

Univario są inteligentnymi, przemysłowymi czujkami pożaru. Sterowane mikroprocesorem gwarantują solidną obudowę i technologię montażu. Są przeznaczone nawet dla najtrudniejszych warunków pracy. Można je stosować w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, w sąsiedztwie obiektu chronionego lub z większych odległości. Ponadto można je używać w wysoce zanieczyszczonych warunkach przemysłowych.

Systemy Vesda chronią na całym świecie miliony inwestycji, których funkcjonowanie i bezpieczeństwo zapewniają urządzenia tej firmy. Ochrona przeciwpożarowa to głównie ochrona życia ludzkiego oraz mienia. Ochrona magazynów, detekcja dużych przestrzeni, ochrona w trudnych warunkach atmosferycznych to zadania, które należy powierzyć najlepszemu systemowi, wyposażonemu w możliwość zasysania powietrza z terenu monitorowanego.
Oferuje detekcję dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu. Do zasysania powietrza służy pompa ssąca, dzięki której system nie jest zależny od obecności w pobliżu detektora prądów powietrza. Zapewnia to skuteczną pracę systemu w każdych warunkach – od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak.

Zapraszamy do kontaktu oraz do naszej siedziby głównej!