Systemy Sygnalizacji Pożaru są instalowane w różnych budynkach. W dużych oraz wysokich budynkach można znacząco zmniejszyć koszty instalacji oraz konserwacji systemu wykorzystując liniowe czujki dymu. A to nie jedyne zalety tego typu detektorów.

Liniowe czujki dymu Fireray® działają na zasadzie ciągłego pomiaru ilości światła które wpada do odbiornika. Ilość ta jest porównywana z tą, która jest wysyłana. Dym pochłania część wysyłanej wiązki IR wysyłanego przez nadajnik. Odbiornik, odczytuje spadek siły sygnału i porównuje, czy nie osiągnął zaprogramowanego, przez instalatora, poziomu. Jeśli spadnie i utrzyma się przez zaprogramowany czas, wywołuje alarm pożarowy.

Czujki liniowe można podzielić pod względem budowy na dwie grupy:

  • Czujki oparte na lustrach pryzmatycznych – nadajnik i odbiornik znajdują się w jednej obudowie,
  • Czujki w technologii End-to-End gdzie nadajnik i odbiornik są w osobnych obudowach.

Poniżej znajduje się tabela z podstawowymi informacjami dla każdej z czujek liniowych:

 Cecha Fireray One Fireray 5000 Fireray 3000 Fireray 3000 Ex d
Zasięg (w metrach) 5 – 120 8 – 100 5 – 120 10 – 80
Zintegrowany laser Tak Tak Tak Tak
Auto kalibracja Tak Tak Nie Nie
Dziennik zdarzeń Nie Tak Nie Nie
Automatyczna głowica1 Tak Tak Nie Nie
Technologia Light Cancellation2 Tak Nie Tak Tak
Dedykowana do wąskich przestrzeni Nie Nie Tak Tak
Kontroler zdalny Nie Tak Tak Tak
Kompensacja zabrudzeń Tak Tak Tak Tak
Typ czujki Z lustrem Z lustrem End-to-End End-to-End
Certyfikat ATEX Nie Nie Nie Tak

1 – Wbudowany w detektorze napęd pozwala śledzić ruchy budynku spowodowane np. temperaturą, poszukując najlepszego ułożenia wiązki detekcyjnej względem reflektora pryzmatycznego.

2 – Opatentowana technologia aktywnie eliminuje światło otoczenia pochodzące od słońca lub sztucznych źródeł.

Czujki liniowe oparte na lustrach (reflektorach) pryzmatycznych

Nadajnik i Odbiornik znajdują się w tej samej obudowie. Transmitowana wiązka światła podczerwonego odbijana jest od reflektora pryzmatycznego (lustra) zamontowanego bezpośrednio naprzeciw nadajnika. Ten rodzaj czujek wykorzystuje mniej okablowania, co pozwala obniżyć koszty instalacji (zasilanie i okablowanie wymagane są tylko po jednej stronie).

Czujki oparte na reflektorach pryzmatycznych mogą być podatne na przedmioty które odbijają światło, znajdujące się pomiędzy czujką a lustrem. Jednocześnie do zalet czujek wyposażonych w automatyczną głowicę oraz reflektor pryzmatyczny należą łatwiejsze dostosowanie położenie lustra do pozycji głowicy oraz automatyczne podążanie głowicy za lustrem w przypadku ruchów budynku. Ponieważ reflektor pryzmatyczny ma budowę plastra miodu, odbija światło w szerszej wiązce niż typowe lustro. Zatem, nie trzeba do ustawiać czujki względem lustra tak dokładnie, jak w przypadku czujek End-to-End.

Czujki liniowe End-To-End

Nadajnik i odbiornik instalowane są na każdym końcu obszaru dozorowanego. Nadajnik i odbiornik podłączone są do jednostki sterującej, która zainstalowana jest na poziomie umożliwiającym łatwy dostęp serwisowy. Czujki w technologii End-to-End są mniej podatne na odbicia rozproszone światła, dzięki temu mogą pracować w węższych obszarach, jednak wymagają okablowania obu końców czujki – nadajnika i odbiornika.

Kilka informacji o czujkach liniowych:

Większość prezentowanych czujek Fireray® ma osobny kontroler, dzięki któremu możemy programować, serwisować oraz obsługiwać czujki wygodnie, z poziomu dostępnego dla obsługi. Liniowe czujki dymu montowane są zazwyczaj dosyć wysoko, zgodnie z wytycznymi SITP do 16m a w niektórych instalacjach do 45m. Każdy kontroler jest zabezpieczony hasłem przed niepowołanym dostępem.

Czujki liniowe nie wywołują alarmu pożarowego w przypadku całkowitego pochłonięcia wiązki światła (spadku sygnału). Nagłe, całkowite zasłonięcie odbiornika wywołuje usterkę. Dlatego krótkotrwałe przesłonięcie, np. przez podnośnik, czy paletę nie spowoduje wywołania pożaru w obiekcie.

Czujki mają ustawiany próg alarmowy, co odróżnia je od czujek punktowych. Próg ten jest programowalny, powinien być określony przez projektanta. Dla ułatwienia, w instrukcji jest tabela z progami alarmowymi.

Liniowe czujki dymu Fireray® mają programowalny czas zwłoki, po którym wywoływany jest alarm. Spadek poziomu sygnału musi się utrzymać przez minimum 2 sekundy. Maksymalny czas  opóźnienia to 30 sekund. Czasy zwłoki są ustawiane dla usterki i pożaru (w niektórych modelach te czasy są inne).

Kurz i zabrudzenia osadzające się na reflektorze i czujce mogą stanowić problem, zwłaszcza w wysokich pomieszczeniach. W czujkach Fireray® jest funkcja automatycznej Kompensacji Zabrudzeń. Jeśli odbierany sygnał słabnie powoli, to detektor samoczynnie zwiększa siłę sygnału. Jeśli nie może zrobić tego dalej, to wyzwalany jest sygnał usterki oraz stosowny komunikat.

Technologia Light Cancellation ogranicza wpływ naturalnego oraz sztucznego światła wpadającego do odbiornika, nie pochodzącego z nadajnika. Do tej pory, w pomieszczeniach z przeszklonymi ścianami czy dachami, stosowanie liniowych czujek dymu było ograniczone lub niemożliwe.

Specjalna wersja czujki Fireray 3000 Ex d może pracować w strefach zagrożenia wybuchem gazów i pyłów. Nadajnik oraz odbiornik zamknięte są w ognioszczelnej obudowie. Dlatego nie są wymagane dodatkowe elementy ograniczające napięcie. Dodatkowo, obudowa ma klasę szczelności IP66. Temperatura pracy od -20 do +55°C. Czujki płomienia od tego samego producenta uzupełniają możliwości wykrywania pożaru.

Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami, wybierz swój oddział.