BACnet WiFi Adapter do sterowników MERLIN

BACnet WiFi Adapter to elektroniczny moduł sprzętowy – odpowiedni do podłączenia magistrali BACnet MS/TP donarzędzi BACnet’owych w celu commissioningu, czyli systematycznego zapewniania jakości  wdrożonych rozwiązań i wykrywania występujących w nich błędów.

Inżynier uruchamiający może wykorzystać połączenie bezprzewodowe BACnet IP aby np. skonfigurować terminal We/Wy sterownika MERLIN.

BACnet – możliwości wykorzystania

Najbardziej powszechne scenariusze wykorzystania BACnet prezentujemy poniżej :

 • Zasilanie I BACnet MSTP poprzez kabel RJ45
  W tym scenariuszu komunikacja pomiędzy Merlinem a aplikacją konfiguracyjną RoomUp na urządzeniu Android, odbywa się poprzez bezpośrednie połączenie BACnet WiFi Adaptera do interfejsu RJ45 Merlina (z którego zasilacz BACnet WiFi otrzymuje również zasilanie).

 • Bezpośrednie połączenie do magistrali BACNET MSTP
  W tym scenariuszu BACnet WiFi Adapter jest podłączony do interfejsu BACnet MS/TP sterownika i pobiera zasilanie z osobnego zasilacza.

Funkcje BACnet WiFi Adapter:

 • Mobilny BACnet MS/TP access point dla RoomUp
 • Łączność BACnet MS/TP z BACnet IP
 • Zintegrowany router
 • 1-kablowe połączenie ze sterownikiem Merlin
 • Połączenie z każdym systemem BACnet MS/TP o zaciskach śrubowych
 • Bezpieczne połączenie WiFI przy użyciu WPA2
 • WiFi-protected setup (WPS) dla szybkiego połączenia
 • Długodystansowe wykorzystanie dzięki antenie
 • Interfejs sieciowy dla konfiguracji urządzeń