Moduły ścienne Centra Line z LCD  i bez LCD

Moduły ścienne CLCMTR40/42 to proste moduły ścienne, umożliwiające ustawianie temperatury zadanej oraz sterowanie ręczne praca wentylatora. Zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie zastosowań – niektóre modele zawierają także dodatkowe funkcjonalności – jak czujniki wilgotności oraz CO2.

CLCMTR40/42 to moduły ścienne dwuprzewodowe, odporne na zmianę polaryzacji, skomunikowane poprzez protokół Sylk, które komunikują się ze sterownikami LYNX i MERLIN.

Moduły ścienne CLCMTR40/42  – budowa

• Dwuprzewodowa magistrala Sylk (odporną na zmianę polaryzacji) – zapewnia ona zarówno zasilanie jak i komunikację z urządzeniem,
• Modele dostępne z wyświetlaczem (TR42) lub bez wyświetlacza (TR40),
• Modele dostępne z wbudowanymi czujnikami wilgotności powietrza lub CO2, albo bez nich.

 

Wszystkie moduły ścienne CLCMTR42 z wyświetlaczem – funkcjonalności

Przy pomocy modułów ściennych Centra Line CLCMTR42 możesz regulować następujące parametry:

 • Opcje prędkości wentylatora: Auto-On, Auto-Off-On, Auto-Off-Low-High-Med,
 • Opcja trybu ręcznego (konfigurowana narzędziem LYNX tool),    
 •  Możliwość ustawienia względnej lub bezwzględnej wartości zadanej temperatury,
 • Ustawienie temperatury w °F lub °C,
 • Tryb instalatora z opcją zabezpieczenia hasłem, który umożliwia:
  • Kalibrację temperatury
  • Kalibrację wilgotności
  • Numeryczną lub graficzną regulację wartości zadanej
  • Korektę granic zakresów nastaw
  • Regulację czasu modułu
  • Wybór pomiaru lub wartości zadanej, która wyświetla się na ekranie głównym lub w opcji cyklicznego przewijania wartości czujników i wartości zadanych.
  • Wybór wyświetlania ikon angielskich lub międzynarodowych.

 

Moduły ścienne Centra Line CLCMTR40 i CLCMTR42 – dokładność sterowania

 • Temperatura: ±0,2°C w temperaturze 25oC,
 • Wilgotność: ±3% wilg. wzgl. od 20…80% RH,
 • CO2: ±(30 ppm + 3% wartości mierzonej),
 • Spełnia wymóg „CEC Title 24” dokładności rzędu ±75 ppm przy poziomie 600 ppm i 1000 ppm.

Warto wiedzieć także, że moduły ścienne Centra Linę posiadają kalibrowane fabrycznie, jest w nich także zastosowana tzw. automatyczna kalibracja w tle – nie musimy robić jej ręcznie przez cały czas eksploatacji produktu.