Oprogramowanie nadzorcze ARENA NX

Oprogramowanie nadzorcze ARENA NX jest, opartym na interfejsie sieci web, rozwiązaniem do monitorowania i zarządzania budynkami, korzystającym z bardzo wydajnej platformy Niagara 4. Umożliwia ono integrowanie sterowników BACnet firmy CentraLine, urządzeń korzystających z Niagara, ale także tych od innych producentów oraz protokołów internetowych. W ramach centralnej platformy programowe pozwala na zarządzanie budynkami na poziomie korporacyjnym.

Dodatkowo, oprogramowanie jest wykorzystywane także do nadzoru nad instalacjami HVAC oraz innymi (np. oświetleniowymi, bezpieczeństwa, przeciwpożarowymi) – w budynku lub na poziomie wielu budynków.

ARENA NX dostarcza w czasie rzeczywistym informacje w formie graficznej – do standardowych przeglądarek internetowych, a także zapewnia funkcje serwerowe, takie jak: centralne rejestrowanie danych, archiwizowanie, zarządzanie alarmami, wyświetlanie wykresów w czasie rzeczywistym, centralne zarządzanie harmonogramami, ogólnosystemowe zarządzanie bazą danych i integrację z aplikacjami korporacyjnymi.

Oprogramowanie nadzorcze ARENA NX pomaga zmaksymalizować możliwości działania instalacji i korzystania z usług przy równoczesnym ograniczeniu ich kosztów.

 

Oprogramowanie nadzorcze ARENA NX – charakterystyka

 • Dostęp do alarmów, grafik, terminarzy, danych historycznych i konfiguracyjnych z przeglądarek www i urządzeń mobilnych przez Web,
 • W pełni konfigurowalny interfejs użytkownika oparty na HTML5. Wsparcie ze strony bibliotek i szablonowych funkcji dla uzyskania wydajnej konfiguracji interfesju użytkownika – prezentacja graficzna w czasie rzeczywistym,
 • Powiadomienia o alarmach,
 • Odczyt/Zapis harmonogramów zgodnych z protokołami BACnet, C-Bus i Niagara,
 • Centralna rejestracja danych – możliwość dodania wszystkich punktów do bazy danych
  przechowującej historię,
 • Podstawowe funkcje z zakresu zarządzania energią, możliwość dodania funkcji zaawansowanych przez oprogramowanie EnergyVision firmy CentraLine,
 • Łatwo dopasowany do uprawnień i potrzeb użytkownika końcowego sposób nawigowania,
 • W pełni programowalne skrypty i programy logiczne – w celu zaimplementowania funkcji sterowania i zarządzania na poziomie oprogramowania nadzorczego,
 • obsługa sterowników obiektowych, konfigurowalnych sterowników pomieszczeni owych,
 • Wsparcie dla metą danych,
 • Pełna dokumentacja oprogramowania dostępna na “jedno kliknięcie”,
 • Tablica danych – widoki prezentujące dane zbiorcze i podsumowania, które można dostosować do użytkownika końcowego,
 • Szybkie odnajdowanie danych, dzięki funkcji wyszukiwania tekstu,
 • Ochrona hasłem i bezpieczeństwo uzyskiwane za pomocą technik uwierzytelniania i szyfrowania z opcjonalnym zabezpieczeniem obsługowianym przez zewnętrzne połączenia LDAP,
 • Nielimitowana liczba użytkowników,
 • Opcjonalna archiwizacja danych,
 • Definiowanie raportów – ręcznie lub automatycznie.

Architektura systemu – oprogramowanie nadzorcze ARENA NX