Centrala sygnalizacji pożaru Esser by Honeywell FlexES,  to jednostka zarządzania urządzeniami pętlowymi, detekcyjnymi, monitorująco-sterującymi oraz ewakuacyjnymi o niezwykle wysokiej wydajności. Dlaczego? Architektura centrali FlexES jest bardzo elastyczna w konfiguracji, dzięki swojej modułowej budowie oraz i szeregowi wielofunkcyjnych podzespołów. Zastosowana w produkcie technologia pętli dozorowej Esserbus i technologia sieci central Eessernet zapewniają możliwość współpracy centrali z najnowszymi oraz starszymi generacjami detektorów, a także ze wszystkimi  generacjami central sygnalizacji pożaru.

 

 

Centrala FlexES control – niezawodność i  bezpieczeństwo

Centrala FlexES control pozwala na pracę w trybie awaryjnym, dzięki czemu podczas awarii procesora, pamięci konfiguracji czy innych usterkach nadal może odbierać sygnały alarmowe, przekazywać je operatorowi i automatycznie przesyłać do PSP. Każda centrala FlexES posiada też zaimplementowaną dualną technikę komunikacji z elementami pętli dozorowych – Esserbus® i Esserbus®. Elementy adresowalne w tego rodzaju pętlach dozorowych komunikują się z centralą cyfrowo. Nawet kiedy dojdzie do zakłócenia komunikacji cyfrowej, centrala FlexES zachowuje możliwość komunikacji z elementami pętli, przełączając je w tryb awaryjny. Wówczas elementy sygnalizujące alarm przekazywane są sygnałem prądowym – analogowym.

 

Esserbus® w FlexES – szeroki wachlarz możliwości 

 

Esserbus® to cyfrowa pętla dozorowa umożliwiająca tworzenie pętli dozorowych o długości nawet 3500 m oraz podłączanie do 127 urządzeń adresowalnych. Esserbus® generuje liczne korzyści płynące z technologii pętlowej: jest niezawodna w działaniu, maksymalnie elastyczna podczas instalacji, a także daje możliwość modyfikacji systemu. Esserbus® pozwala także na tworzenie funkcjonalnych odgałęzień pętli bez konieczności używania modułów linii bocznych, co dodatkowo podnosi elastyczność systemu podczas jego modyfikacji.