Centrala pożarowa POLON 6000 – zastosowanie

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000  to urządzenie przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala koordynuje więc pracę wszystkich urządzeń wchodzących w skład  systemu. To centrala pożarowa Polon 6000 podejmuje oraz decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 6000 jest zalecana do montażu w celu ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów. Idealnie sprawdza się w dużych i rozległych budowlach, gdzie istnieje ryzyko przebywania wielu osób równocześnie – np. hotelach, biurowcach, magazynach, obiektach zabytkowych, „inteligentnych” budynków z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej. Polon 6000 to rozwiazanie łatwe do zintegrowana w ramach wielu, istniejących na rynku systemów  zarządzania bezpieczeństwem obiektu.

POLON 6000 – o czym mowa?

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000 ma koncepcję urządzenia modułowego o architekturze rozproszonej. Oznacza to, ze składa się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy (tzw. węzły), mogą być rozmieszczone w różnych punktach chronionego obiektu, nawet jeśli są one od siebie oddalone. Moduły w obrębie pojedynczego węzła oraz węzły pomiędzy sobą połączone są wspólną, podwójną, cyfrową magistralą komunikacyjną.

Centrala POLON 6000 to urządzenie niezwykle skalowalne – można ją dowolnie zestawiać z modułów i węzłów w ilościach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu. W przyszłości można tego rodzaju system skutecznie rozbudowywać, o kolejne obudowy z wyposażeniem. Pozwala to na optymalizację niezbędnego wyposażenia centrali, poprzez instalowanie go w miejscach, gdzie jest to konieczne – to z kolei ogranicza koszty instalacji, przy równoczesnym zapewnieniu dużej niezawodności działania systemu. 

Centrala pożarowa POLON 6000 – budowa

Centrala POLON 6000 składa się z:

  • paneli sterujących PSO-60 z wyświetlaczem dotykowym 10’,
  • modułów funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujących MKS-60, wyjść przekaźnikowych MPK-60, wyjść potencjałowych MWS-60, wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych MPW-61, wejść kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60,
  • modułu drukarki MD-60
  • modułów transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.


Panele sterujące oraz moduły, które zamontowane są w obudowach o standardowych wymiarach, można ze sobą łączyć mechanicznie tworząc poprzez to obudowy dwu- trzy- lub wielokrotne. Połączone w ten sposób obudowy tworzą węzeł centrali – musi ona posiadać przynajmniej jeden, w którym zamontowany będzie główny panel sterujący PSO-60o numerze 1. Jest to tzw. węzeł główny centrali i może być tylko jeden w instalacji. Pozostałe wyposażenie centrali POLON 6000 tworzą tzw. węzły wyniesione, które muszą być podłączone do węzła głównego centrali.