Centrala USC 6000 – poznaj uniwersalne centralne sterujące

Głównym zadaniem i podstawową funkcją centrali UCS 6000 jest wykrywanie zagrożenia pożarowego. Oprócz tego centrala steruje i zasila urządzenia  przeciwpożarowe  wykonawcze – takie jak wszelkiego rodzaju klapy i okienka przeciwpożarowe wyposażone w napędy lub siłowniki elektryczne oraz oddzielenia przeciwpożarowe. 

 

Zastosowanie Uniwersalnej centrali sterującej

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 jest przeznaczona przede wszystkim do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające). Jej funkcjonalności sięgają jednak dużo szerzej – Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 pozwala na:

  • wykrywanie pożaru (zadymienia),
  • uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania,
  • automatyczną kontrolę tego, czy urządzenia przeciwpożarowe i wykonawcze zadziałały,
  • sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie),
  • automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali,
  • przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych – np. systemu POLON 4000, POLON 6000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych – o alarmie, ewentualnym uszkodzeniu lub ogólnym stanie wszystkich urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych.