Elektroniczne depozytory kluczy w ofercie Draftel

Depozytor kluczy RKD32 to elektromechaniczny system marki Roger, który pozwala na dystrybucję i monitoring obiegu kluczy w danym obiekcie. Rozwiązanie działa w oparciu o trwałe zespolenie klucza z brelokiem, który posiada unikalny radiowy identyfikator zbliżeniowy RFID. W jaki sposób należy dokonać zespolenia? Monitorowany w obiekcie klucz połączyć z brelokiem może użytkownik systemu i nie wymaga to żadnego wyspecjalizowanego osprzętu czy plomb.

 

Klucze elektroniczne – jak działają?

Klucze elektroniczne są przechowywane w kieszeniach zabezpieczonych mechaniczną blokadą wyjęcia. Oznacza to, że pobrać klucz elektroniczny może tylko użytkownik, który uzyskał określone uprawnienia w określonym czasie – np. wyłącznie pracownik biurowy wyłącznie w dniach i godzinach pracy.

Każdy użytkownik systemu jest w nim identyfikowany za pośrednictwem karty zbliżeniowej  i/lub kodu PIN, a określone, nadane mu uprawnienia definiują: które klucze elektroniczne oraz w jakich dniach/porach może on pobrać.  Klucze elektroniczne dają możliwość podziału na tzw. grupę wewnętrzną i zewnętrzną. Wówczas klucz  z grupy wewnętrznej może być pobrany tylko wtedy, gdy użytkownik zwróci wszystkie wcześniej pobrane klucze z grupy zewnętrznej.

Elektroniczne depozytory  kluczy – zasady działania

Elektroniczny depozytor kluczy to system monitorujący i rejestrujący zdarzenia związane z użytkowaniem kluczy elektronicznych – a szczególnie czas pobrania i zwracania klucza oraz identyfikujący osobę, która tego działania dokonała.  Obsługa tego rodzaju systemu odbywa się z poziomu panelu kontrolnego dotykowego, który posiada wbudowany czytnik zbliżeniowy. Kiedy jeden z użytkowników będzie próbował otworzyć elektroniczny depozytor kluczy siłą zostanie to nie tylko zarejestrowane, ale także zasygnalizowane na zewnętrz odpowiednim sygnalizatorem alarmowym.

Depozytory elektroniczne kluczy oferują tzw. tryb biurowy. W obrębie tego trybu użytkownicy mogą pobierać i zwracać klucze bez konieczności identyfikacji użytkownika. Znacząco ułatwia to i skraca proces obsługi procedury użytkowania klucza elektronicznego.

Depozytory RKD32 mogą pracować zarówno w trybie autonomicznym, jak i sieciowym. Tego rodzaju tryby różnią się od siebie sposobem konfiguracji oraz działania. Depozytory elektroniczne kluczy w trybie sieciowym cechują się  konfiguracją oraz monitorowaniem obiegu kluczy wykonywanymi z poziomu oprogramowania systemu kontroli dostępu RACS 5 (Roger). W tym przypadku użytkownicy depozytora mogą posługiwać się tymi samymi identyfikatorami, co w systemie kontroli dostępu.

Depozytory RKD32 w wariancie autonomicznym mogą być zarządzane w dwóch opcjach – z poziomu dotykowego panelu kontrolnego lub poprzez przeglądarkę internetową, czyli zdalnie. W celu integracji w obcych systemach dostępny jest pakiet oprogramowania SDK, który udostępniany jest użytkownikom na indywidualnych zasadach.