Liniowe czujki dymu Fireray® działają na zasadzie ciągłego pomiaru ilości światła które wpada do odbiornika. Ilość ta jest porównywana z tą, która jest wysyłana. Dym pochłania część wysyłanej wiązki IR wysyłanego przez nadajnik. Odbiornik, odczytuje spadek siły sygnału i porównuje, czy nie osiągnął zaprogramowanego, przez instalatora, poziomu. Jeśli spadnie i utrzyma się przez zaprogramowany czas, wywołuje alarm pożarowy. Więcej w znajdziesz na blogu.